Plan Van Aanpak

Plan van aanpak voorbeeld

 

BEROEPSHOUDING
10. Werkhouding  
*  inzet en motivatie.  x
*  werktempo.  x
*  concentratie.  x
*  lerende houding    x
*  kwaliteit leveren  x
*  instructies en procedures opvolgen  x
*  gedrevenheid en ambitie tonen    x
*  bedrijfsmatig handelen    x
* ………………………………………..
11. Samenwerken
*  werken aan een gemeenschappelijk  x
   doel.
*  collegialiteit.    x
*  samenwerken en overleggen  x
* ………………………………………..  
12. Initiatief en zelfsturing
*  uit jezelf iets aanpakken, x
*  actief en ondernemend.    x
* beslissen en activiteiten initiëren  x
*  analyseren x
*  onderzoeken  x
*  creëren en innoveren    x
*  ondernemend en commercieel  x
   handelen  x
* ………………………………………..
13. Flexibiliteit  
*  soepel zijn zonder je eigen grenzen te  x
   overschrijden.  x
*  omgaan met veranderingen.    x
   en aanpassing    x
*  met druk en tegenslag omgaan  x
* ………………………………………..
14. Leiding geven  
*  besturen en regelen.    x
*  de aanvoerder zijn.    x
*  aansturen    x
*  begeleiden  
* ………………………………………..