Soorten handicaps

Soorten handicaps.
Er zijn wereldwijd ongeveer 650 miljoen gehandicapte personen. Er zijn verschillende soorten handicaps:

 • fysieke handicaps
 • zintuiglijke handicaps
 • auditieve handicaps
 • visuele handicaps
 • chronische ziekten
 • mentale handicaps

Fysieke beperking
Wanneer iemand een fysieke (motorische) beperking heeft is de bewegingsmogelijkheid verstoord. In deze diverse groep beperkingen komen mensen met onvrijwillige bewegingen (spasmen of tremors), coördinatieproblemen, verlamming, artritis en mensen met ontbrekende ledematen voor.

 Voorbeelden van fysieke of motorische beperkingen

 • Amputatie en mismaaktheid (bijvoorbeeld ontbrekende vingers of ledematen).
 • Artritis en reuma (bijvoorbeeld een ontsteking, degeneratie of schade aan gewrichten).
 • Fibromyalgie (chronische spierpijn en drukpijnlijke punten).
 • (Reuma, meestal worden artritis en andere oorzaken voor bot- of gewrichtspijn bedoeld, soms fibromyalgie en andere oorzaken voor spierpijn).
 • Verminderde handvaardigheid (verminderde mogelijkheid om de hand te controleren of oog-handcoördinatie).
 • Spierdystrofie (progressieve verzwakking en degeneratie van spieren, inclusief arm- en handspieren).
 • Repetitive Strain Injury (RSI) een verzamelnaam voor klachten die te maken hebben met het lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde (soms kleine en op zich niet inspannend lijkende) bewegingen.
 • Tremor en spasmen – onvrijwillige beweging of spiersamentrekking, korte, continue of ritmische spiersamentrekkingen.
 • Quadriplegie of tetraplegie – partiële of volledige verlamming aan alle ledematen en torso.

Bron: accessibility.nl

Zintuiglijke handicaps
Onder een zintuiglijke handicap wordt verstaan dat bepaalde zintuigen niet of onvoldoende werken (ruiken, proeven, horen en zien). (Hier kan men mee zijn geboren of het op latere leeftijd krijgen).

Voorbeelden hiervan zijn:

 • doven of slechthorenden
 • blinden of slechtzienden

  Omgang met doven en slechthorenden
Wie doof is kan communiceren door middel van liplezen en/of gebarentaal.
Houdt hier rekening mee en kijk de persoon aan als u ermee praat. Praat rustig, articuleer en spreek in korte zinnen (kies geen moeilijke woorden). Ook kun je gebarentaal leren.

Omgang met blinden en slechtzienden
Zorg voor tastbare en hoorbare activiteiten. (bijvoorbeeld zingen of luisteren naar muziek).
Zorg dat je vertrouwd bent/aanvoelt voor een blinde of slechthorende door je niet op te dringen. Je kunt bijvoorbeeld je hand onder de persoon zijn arm houden tijdens het lopen, ter ondersteuning, maar houdt de persoon niet vast.

Laat spullen rondslingeren en zorg dat alles altijd op dezelfde plaats staat.

Spreek een blind persoon altijd aan met zijn naam en zeg vervolgens jou eigen naam. Zeg wat je doet, bespreek alles. Kom niet geruisloos binnen, laat altijd horen dat je er bent en wie je bent, de je dit niet kan een blinde of slechtziende hiervan schrikken.

 

Bron: mens-en-gezondheid.infonu.nl

 

Auditieve handicaps

Een auditieve beperking betekent dat het horen beperkt is. Slechthorendheid (verminderd gehoor in één of meerdere oren) en doofheid (volledig gehoorverlies in beide oren) zijn auditieve beperkingen. Sommige mensen met een auditieve beperking kunnen geluid horen, maar horen niet genoeg om spraak te begrijpen.

Mensen die een gehoortoestel gebruiken vallen ook in deze categorie.

 

Voorbeelden van auditieve beperkingen

 • Slechthorend (gehoorverlies in één of beide oren).
 • Doof (onherstelbaar verlies van een gedeelte van het gehoor in beide oren).
 • Doofblind (doof en blind).

Bron : https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking

 

Visuele handicaps

Een visuele beperking houdt in dat het zicht (met mate) beperkt is. Dit varieert van verminderd zicht in één of meerdere ogen (slechtziendheid) tot onherstelbaar zichtverlies in beide ogen (blindheid). Sommige mensen hebben beperkt of geen gevoeligheid voor het zien van (bepaalde) kleuren (kleurenblindheid), of een vergrote gevoeligheid voor felle kleuren.

 

Voorbeelden van visuele beperkingen

 • Kleurenblind (problemen met het onderscheiden van verschillende kleuren en soms het ontbreken van kleurwaarneming).
 • Slechtziend (bijvoorbeeld onscherp zicht, kokervisie en troebel zicht).
 • Blind (onherstelbaar verlies van zicht in beide ogen).
 • Doofblind (onherstelbaar visueel en auditief beperkt, iemand is zowel doof als blind).

Bron : https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/fysieke-beperking

 

Chronische ziekten

Een chronische handicap is een stoornis in een orgaan (voorbeelden zijn het hart, de nieren, de longen en de lever). Lang niet alle mensen met een chronische handicap zijn afhankelijk. Wel zijn ze beperkt in een aantal dingen:

 • Iemand met Astma heeft het bijvoorbeeld vaak benauwd, vooral na teveel inspanning.
 • Iemand met suikerziekte is vaak afhankelijk van voeding en tijdsgebonden wat betreft het eten.

 

Mensen met een chronische aandoening zijn vaak onzeker en vaker ziek. Door de omgeving worden mensen met een chronische ziekte vaak niet begrepen, vooral als het aan de buitenkant niet zichtbaar is.

Voorbeelden van chronische handicaps zijn:

 • astma en andere longaandoeningen
 • suikerziekte
 • hart en vaatziekte
 • nier en leveraandoeningen

 

Mentale handicaps

Men spreekt van een verstandelijke beperking bij een IQ score onder de 70. In de praktijk ligt het iets genuanceerder en spreken we van een verstandelijke beperking als het IQ lager is dan 70 en daarnaast ook beperkt is in praktische-, conceptuele- of sociale vaardigheden. Bij een IQ score boven de 70 maar onder de 80 spreken we van zwakbegaafdheid.


Tot slot over gehandicapten

Het hebben van een verstandelijke beperking is een complex onderwerp, waar nog veel meer over valt te vertellen en ontdekken. Er is enorm veel informatie te vinden over dit onderwerp. Gehandicapt zijn is geen fase, maar dat ben je je hele leven lang. Daarom is het belangrijk dat dit al in een vroeg stadium wordt vastgesteld, zodat er een juiste begeleiding kan worden gegeven.

Bron : https://www.zobegaafd.nl/verstandelijke-beperking/

 

Belangrijk om te weten!

Iemand met handicap is ook een mens, dus behandel ze met respect! Praat niet met anderen over hun zieke of beperking, terwijl de persoon erbij aanwezig is. Toon begrip voor de zieke en ondersteun degene waar mogelijk zonder je op te dringen.

Een mens met een handicap is ook een mens!