Wat is een beperking en hoe ga je hiermee om ?

Wat is een beperking ?
Deze aanduiding wordt gebruikt om te verwijzen naar vaardigheden die niet of niet meer optimaal gebruikt kunnen worden ten gevolge van een onderliggende stoornis of stoornissen.

Een ontwikkelingsbeperking
Is een neurologische of psychische aandoening die optreedt bij kinderen of adolescenten en die een belemmering en/of afwijking vormt in de normale ontwikkeling. Ook bij volwassenen is zo’n stoornis soms nog te traceren, maar met de leeftijd neemt de kans op succesvolle behandeling gewoonlijk af.

De symptomen
De symptomen zijn uiteenlopend en er kunnen ook verschillende oorzaken zijn. Sommige aandoeningen zijn blijvend, andere zijn tijdelijk. Soms ontstaan de symptomen als reactie op een schokkende ervaring, in andere gevallen ligt de oorzaak in erfelijke factoren of een lichamelijke ziekte. Ook omgevingsfactoren kunnen mede van invloed zijn, evenals opvoedingsfactoren.
Bij onderzoek is het van belang dat gelet wordt op alle factoren die bij de ontwikkeling van het kind van belang zijn, omdat deze doorlopend van invloed op elkaar zijn. Zo kunnen kinderen met een lichamelijk probleem aangetast worden in hun gevoel van eigenwaarde en zich hierdoor minder sociaal opstellen. Dit wekt een reactie op van de omgeving, die vervolgens weer van invloed is op de psyché van het kind. Dit is slechts een voorbeeld van hoe een wisselwerking van verschillende factoren zijn uitwerking kan hebben.

Wat is verstandelijk beperkt?
Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis, waarbij de ontwikkeling van het verstandelijke vermogen langzamer gaat dan bij leeftijdgenoten en meestal ook niet hetzelfde niveau bereikt.
De meest voorkomende oorzaak is een zuurstoftekort tijdens of na de geboorte, een hersenvliesontsteking in de jonge jaren of zuurstoftekort bij iets anders, zoals een zware astma-aanval.
Een bekend verschijnsel is het Down Syndroom. De oorzaak daarvan is een chromosoom te veel (trisomie 21). Verder gaat een groot aantal genetisch bepaalde aandoeningen samen met verstandelijke beperkingen.

Hoe ga je om met een verstandelijke beperking?
Mensen met een handicap, of ze nou oud zijn of jong, willen het liefste net zo gewoon zijn als andere mensen. Ze vinden het fijn als je met hen omgaat zoals je ook met andere mensen omgaat, gewoon met respect. En net als ieder ander willen ze graag voor vol worden aangezien.

Kinderen
Kinderen met een handicap kunnen sommige bewegingen of activiteiten niet goed doen. Dat valt vaak als eerste op. Je zou bijna vergeten dat het meeste gewoon hetzelfde is als bij andere kinderen. Kinderen met een handicap wonen met hun ouders en broers en zussen in een huis, eten samen, gaan naar school en doen na schooltijd leuke dingen. Ook kinderen met een handicap vinden het fijn om met andere kinderen te spelen.
Kinderen met een handicap zijn onderling net zo verschillend als andere kinderen. De ene houdt van TV kijken, de andere van gamen of voetballen. De een is een flapuit, de ander kijkt eerst de kat uit de boom.

Sporters
Net als bij mensen zonder beperking is sporten voor veel mensen met een beperking een belangrijk onderdeel van hun leven. Dichtbij huis een sport kunnen doen die je leuk vindt, is echter voor mensen met een beperking een stuk minder vanzelfsprekend. Een goede begeleiding is voor deze groep sporters een belangrijke voorwaarde. Extra inzet en betrokkenheid van de sportbegeleider is daarbij onmisbaar. De groep sporters met een beperking is groot en divers. Wat voor de ene sporter werkt, werkt voor een ander misschien juist averechts. Om te kunnen sporten, komen sporters met een beperking meer belemmeringen tegen en moeten ze meer obstakels overwinnen dan mensen zonder beperking. De sportbegeleider kan hen hierbij helpen door te zorgen voor veilige omstandigheden, waarbinnen zij kunnen sporten en grenzen kunnen verleggen. Zorg daarbij voor zowel de emotionele als de fysieke veiligheid.

Concrete informatie
Verschillende scholen, ander onderwijs of school niet afgemaakt:
Het is soms moeilijk om met een verstandelijke beperking naar een normale school te gaan met 25 andere kinderen in de klas die soms druk en impulsief kunnen zijn. Vandaar dat kinderen met een verstandelijke beperking nog wel eens naar een andere school gaan: soms met speciaal onderwijs en soms gewoon in de hoop dat de omgeving fijner is. Als het echt niet wil lukken (door de drukte of door alle gebeurtenissen) kan het zijn dat de school niet wordt afgemaakt.

Sociaal inschattingsvermogen is minder
Het komt wel eens voor dat je een sarcastische opmerking maakt: ‘Omg, die rok is zoooo mooi!’, over de lelijkste rok ever. Jij en je vriendinnen kunnen heel hard lachen om deze opmerking, maar voor iemand met een verstandelijke beperking is het soms moeilijk om de grap te herkennen, omdat zij letterlijker denken. Als je op de hoogte bent van de beperking, leg de grapjes dan, waar nodig, even uit. Voor je het weet loopt het meisje vol trots in die lelijke rok. Bescherm haar ook voor nieuwe ‘vrienden’. Het kan zijn dat zij een jongen heel lief vindt omdat hij mooie dingen zegt. Kijk of dit de waarheid zegt, of dat hij geen slechte bedoelingen heeft.

Kan slecht tegen kritiek
Daar hebben we natuurlijk allemaal wel eens last van, het is immers niet altijd even leuk om te horen dat iets niet goed is. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen er iets minder goed tegen. Dat komt vanwege het eerdere denkproces dat we hierboven beschreven. Ze maken bewust keuzes, houden rekening met situaties en gaan ervan uit dat het eigen besluit goed is. Als dat dan niet is, blijkt ook het gedachteproces niet goed te zijn en dan kunnen ze ook nog eens denken van: ‘wie denk je wel niet dat je bent!’ Hou daar rekening mee, geef duidelijk aan dat de keuze niet goed is en leg uit waarom. Geef vervolgens de betere optie aan en leg weer uit waarom die dan wel goed is .